‘- De timerfunctie kan afgelopen zijn, waardoor de unit wordt uitgeschakeld. Controleer de instellingen van de timer;
– Er is een stroomstoring opgetreden tijdens het bedrijf. Wacht totdat de stroom weer terug is. Indien de Automatische herstart functie ingeschakeld is, zal de unit enkele minuten nadat de stroom terug is verder gaan met het laatste bedrijf.