Apparaat scan wordt uitgevoerd. Wacht tot scan is afgerond.