Er vind communicatie met het Enphase Installer Platform plaats. Alles werkt naar behoren.