...

Het energiebedrijf Vandebron maakte vorige maand bekend dat klanten met zonnepanelen te maken zouden krijgen met extra kosten. Echter, volgens Roland van der Klauw, directeur bij Wocozon, is er eigenlijk nooit sprake geweest van een dergelijke heffing.

Van der Klauw, werkzaam bij Wocozon met als doel bewoners van sociale huurwoningen te laten profiteren van zonne-energie om hun woonlasten te verminderen, keek met verbazing naar de aankondiging van Vandebron. Het invoeren van een heffing voor zonnepaneeleigenaren strookte niet met de missie van Wocozon.

Doelbewust

In de wereld van zonne-energie heeft Vandebron voor opschudding gezorgd door aan te kondigen dat eigenaren van zonnepanelen vaste terugleveringskosten moeten betalen. Volgens Roland van der Klauw, directeur bij Wocozon, heeft het energiebedrijf echter bewust nagelaten te vermelden dat alle consumenten bij Vandebron een modelcontract kunnen afsluiten zonder deze extra heffing. Wie kiest voor een modelcontract, hoeft geen vaste terugleveringskosten te betalen.

Het belang van een modelcontract volgens de ACM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft eerder al gesteld dat energiebedrijven in het modelcontract, het standaardcontract dat alle leveranciers verplicht zijn aan consumenten aan te bieden, geen extra kosten voor zonnepaneeleigenaren mogen opnemen. Minister Jetten bevestigde dit in antwoord op Kamervragen en benadrukte dat leveranciers altijd een contract zonder extra kosten moeten aanbieden. Voor zonnepaneeleigenaren die het niet eens zijn met het betalen van extra kosten voor teruglevering, is het modelcontract een optie.

Proef op de som

Van der Klauw heeft onlangs zelf de proef op de som genomen door bij Vandebron een modelcontract af te sluiten. Hij merkte op dat de website van Vandebron zo is ontworpen dat automatisch een “Vandebron”-modelcontract wordt aangeboden in plaats van een modelcontract conform de voorwaarden van de ACM. Na enig overleg slaagde hij erin om het modelcontract in te laten gaan zonder de zonnepaneelheffing van Vandebron.

Advies

Hij adviseert Vandebron-klanten om, indien gewenst, extra te betalen aan het energiebedrijf vanwege zonnepanelen, maar ook om te vragen naar het echte modelcontract. Consumenten moeten echter een grondige vergelijking maken tussen verschillende contractvormen, aangezien modelcontracten niet altijd het voordeligst zijn. De kosten variëren, en het hangt af van de vaste terugleveringskosten bij andere contractvormen, die afhankelijk van de hoeveelheid teruggeleverde zonne-energie tussen 4 en 46 euro per maand kunnen bedragen.

Volgens de meest recente editie van de Monitor Consumentenmarkt Energie van de ACM betalen consumenten met een gemiddeld energieverbruik bij Vandebron maandelijks 234 euro bij een variabel contract voor onbepaalde tijd, 228 euro bij een vast contract met de looptijd van 1 jaar en 232 euro bij een vast contract met de looptijd van 3 jaar. De kosten voor een modelcontract bedragen volgens de toezichthouder bij Vandebron 252 euro per maand. Gemiddeld bedragen de kosten voor zo’n modelcontract bij de energieleveranciers 272 euro per maand.

Verantwoordelijkheid

Van der Klauw benadrukt dat zonnepanelen op het eigen dak aantrekkelijk moeten blijven voor alle consumenten. Hij is van mening dat Vandebron zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet op een correcte manier heeft vervuld, en roept op tot harder optreden vanuit de Haagse politiek en de ACM.

Bron: Solar Magazine