...

Na de verkiezingen rijst de vraag of de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen wel doorgaat. Deze kwestie houdt zowel zonnepaneelbezitters als de zonne-energiesector in spanning. Drie scenario’s tekenen zich af.

Status wetsvoorstel:

Het kabinet Rutte IV nam vorig jaar het besluit om de afbouw van de salderingsregeling uit te stellen tot 1 januari 2025, met als doel zonnepaneeleigenaren vanaf dat kalenderjaar versneld minder voordeel te bieden.

Na intensieve debatten keurde de Tweede Kamer afgelopen februari het wetsvoorstel goed dat voorziet in de afbouw van de salderingsregeling. Sindsdien heeft de Eerste Kamer tal van kritische vragen gesteld aan demissionair minister Jetten. Door deze vragen is het zelfs onzeker geworden of de afbouw op 1 januari 2025 daadwerkelijk van start kan gaan. Met de recente verkiezingsuitslag is deze onzekerheid alleen maar toegenomen.

Mogelijke scenario’s voor salderingsregeling:

Scenario 1: Goedkeuring door de Eerste Kamer Het eerste scenario behelst dat de Eerste Kamer vóór de vorming van het nieuwe kabinet de behandeling van het wetsvoorstel afrondt. De grote hoeveelheid vragen van senatoren aan minister Jetten geeft echter geen garantie op instemming. Een meerderheid is afhankelijk van partijen zoals GroenLinks-PvdA, die ernstige zorgen heeft geuit over de gevolgen voor de uitrol van zonnepanelen op huurwoningen bij afbouw van het salderen.

Scenario 2: Intrekken door de Tweede Kamer Een tweede scenario is dat de nieuwe Tweede Kamer, na installatie op 6 december, de regering vraagt het wetsvoorstel in te trekken. Dit kan gebeuren via een motie, maar de minister heeft het recht om een motie naast zich neer te leggen, gezien de Nederlandse Grondwet die voorschrijft dat alleen de indiener van een wetsvoorstel het kan intrekken.

Scenario 3: Intrekken door het nieuwe Kabinet Een derde scenario is dat het nieuwe kabinet, zodra het aantreedt, het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling intrekt. Hierbij is het cruciaal dat de Eerste Kamer op dat moment nog niet heeft ingestemd met de afbouw van de salderingsregeling.

 

Bron: Solar Magazine