...

De Eerste Kamer gaat door met de behandeling van het wetsvoorstel van minister Jetten om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen. Start van de afbouw op 1 januari 2025 lijkt echter onhaalbaar.

De Tweede Kamer stemde half februari al in met het wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling regelt. Sindsdien is de Eerste Kamer aan zet, maar die maakt slechts mondjesmaat vorderingen. Een eerste reeks vragen van de Eerste Kamer werd na lang wachten door minister Jetten beantwoord, maar de senatoren hebben eind september aanvullende vragen gesteld.

Meerderheid Partijen vraagt controversiële verklaring voor salderingsregeling wetsvoorstel

BoerBurgerBeweging (BBB), JA21, Partij voor de Dieren (PvdD) en PVV hebben in september de Eerste Kamer gevraagd om het wetsvoorstel dat voorziet in de afbouw van het salderen vanaf 2025 controversieel te verklaren.

Echter, de recente ontwikkelingen onthullen dat deze vier partijen onvoldoende steun hebben weten te vergaren van andere partijen in de Senaat. Ondanks de recente Tweede Kamerverkiezingen wenst een meerderheid in de Eerste Kamer door te gaan met de behandeling van het wetsvoorstel, zoals voorgesteld door minister Jetten.

Vertraging en kans op uitstel

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarschuwde minister Jetten al in juni dat er 16 maanden nodig zouden zijn voor de implementatie van het wetsvoorstel. De behandeling had daarom uiterlijk eind september afgerond moeten zijn om de afbouw van de salderingsregeling per 1 januari 2025 te starten.

Minister Jetten lijkt niet aan vertraging te kunnen ontkomen, en de kans op uitstel van de start van de afbouw van de salderingsregeling per 1 januari 2025 lijkt aanzienlijk. De ChristenUnie, vertegenwoordigd door Tweede Kamerlid Pieter Grinwis, relativeerde eerder het mogelijke uitstel, waarbij werd gesteld dat het niet overdramatiseerd moet worden als de afbouw pas in 2026 begint.

Gemengde gevoelens en oproep tot besluitvorming

Nold Jaeger, de manager Beleid bij branchevereniging Holland Solar, reageerde met gemengde gevoelens op de ontwikkelingen. Hij benadrukt dat de energietransitie te snel gaande is om kwesties zoals de afbouw van de salderingsregeling op de lange baan te schuiven. Hoewel begripvol over de vragen van de senatoren aan minister Jetten, roept Jaeger op tot spoed. Hij wijst op de toenemende onzekerheid bij consumenten over de terugverdientijd van zonnepanelen en benadrukt dat een snel besluit over de afbouw van het salderen de enige manier is om deze onzekerheid te beëindigen.

 

Bron: Solar Magazine