...

De prijs van zonnepanelen is in een jaar met een derde gedaald. Wie nu zonnepanelen koopt, heeft de investering na 6 jaar terugverdiend. Dat meldt Milieu Centraal. De terugverdientijd is daarmee twee jaar korter geworden. De voorlichtingsorganisatie rekent voor een set van 10 panelen, inclusief installatie en omvormer, een aanschafprijs van 5000 euro. Begin dit jaar kwam Milieu Centraal nog op 7500 euro. Uitgegaan wordt van panelen met een maximaal vermogen per paneel van 400 wattpiek.

‘Forse daling’

De voorlichtingsorganisatie spreekt van een ‘forse daling’ in aanschafprijs. Waar de grote vraag naar zonnepanelen de prijs vorig jaar flink opdreef, zijn de prijzen volgens de organisatie nu weer genormaliseerd. Milieu Centraal baseert zich in de berekening op cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De terugverdientijd van zonnepanelen komt door deze prijsdaling op zes jaar. Dat is twee jaar korter dan de berekening die Milieu Centraal begin dit jaar deed. De afbouw van de salderingsregeling is meegenomen in de berekening. 

Door de lange levensduur van zeker 25 jaar is investeren in zonnepanelen zowel voor het klimaat als voor de portemonnee een ‘aantrekkelijke keuze’, aldus Mariken Stolk, expert duurzame energie van Milieu Centraal. Daarnaast levert een investering in zonnepanelen een rendement op dat te vergelijken is met een rente van 6 procent op een spaarrekening.

Teruglopende belangstelling

De belangstelling voor zonnepanelen was tot het voorjaar van 2023 heel groot, maar liep terug door nieuws over afbouw van de salderingsregeling. Ook de terugleverheffing die Vandebron bekend maakte zorgde ervoor dat de twijfel bij consumenten toesloeg. 

Stolk snapt de twijfel, maar vindt het niet nodig. Berekeningen van Milieu Centraal laten zien dat mensen die nu zonnepanelen aanschaffen nog steeds gunstig uit zijn. Mocht er sprake zijn van een terugleverheffing, maakt dat de terugverdientijd slechts een half jaar langer. Daarnaast zijn de lange wachttijden op installatie voorbij. 

Wat heeft er allemaal invloed op de terugverdientijd?

 

Naast de prijs van de zonnepanelen zelf, gaat het om het volgende: 

  • De salderingsregeling: deze regeling wordt de komende jaren waarschijnlijk afgebouwd;
  • Eventuele heffingen van energiemaatschappijen zoals Vandebron;
  • De hoogte van de terugleververgoeding. Op dit moment is die ongeveer 10 cent per kWh en Milieu Centraal rekent daar ook mee;
  • De prijs van elektriciteit. De stroomprijs lag zo hoog, dat de mensen die al een tijd zonnepanelen hadden een hoop geld uitspaarden. De panelen werden zo sneller terugverdiend. Milieu Centraal rekent voor 2024 met een stroomprijs van 37 cent per kilowattuur. Voor 2025-2040 hanteert de organisatie een stroomprijs per jaar gebaseerd op prognoses van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), gemiddeld is dat 25 cent;
  • Eigen verbruik zonne-energie. Op dit moment gebruiken zonnepanelenbezitters 30 procent van de zonne-energie direct voor eigen gebruik. Wie minder (dure) energie van het net haalt, bespaart geld.

“Het is interessanter dan ooit om te investeren in een zonnestroom-installatie”, zegt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland tegenover RTL Nieuws in een reactie op het nieuws.

Ook voor de installateurs van zonnepanelen zijn de cijfers van Milieu Centraal goed nieuws, zegt hij. Terpstra: “Ik verwacht dat de vraag naar zonnepanelen weer fors zal toenemen. De tijdelijke terugval in de markt zou wel eens snel voorbij kunnen zijn. Want er is nog heel veel ruimte voor zonnepanelen; op daken van woningen, maar óók op bedrijfspanden.”