...

De vraag of het verstandig is om te investeren in zonnepanelen staat momenteel centraal in diverse discussies. Jan Willem Zwang van Stratergy, geraadpleegd door Solar Magazine, geeft inzicht in een eenvoudige rekensom om feiten van fictie te onderscheiden.

Zijn zonnepanelen een verstandige of onverstandige investering?

Zwang benadrukt dat zonnepanelen nog steeds een verstandige investering zijn, ondanks zorgen over het afbouwen van de salderingsregeling, negatieve stroomprijzen, invoering van heffingen en omvormeruitval. Hij stelt dat huishoudens met zonnepanelen mogelijkheden hebben om slim(mer) met zonne-energie om te gaan, waardoor risico’s beperkt worden en de investering nog steeds rendabel is, met het milieu als extra motivatie.

Gemiddeld Investeringsscenario zonnepanelen

Bij het bekijken van het gemiddelde investeringsplaatje wijst Zwang op aanzienlijke prijsverschillen bij verschillende zonnepanelenaanbieders. Hoewel websites van leveranciers snel berekeningen bieden op basis van postcode, huisnummer en verbruik, waarschuwt hij voor gunstige berekeningen die geen rekening houden met actuele marktontwikkelingen rondom heffingen en salderen.

Aanschafkosten en terugverdientijd zonnepanelen

De aanschafkosten voor een zonne-energiesysteem van 3.000 wattpiek variëren tussen 2.700 en 4.500 euro, inclusief omvormer, onderstel en installatie. Met een investering van 1,30 euro per wattpiek, gelijkblijvende prijzen zonder afbouw van saldering, en veronderstellend dat 30 procent van de productie zelf wordt verbruikt en 70 procent wordt teruggeleverd, is de geschatte terugverdientijd 3 jaar.

Omvormeruitval en invloed op terugverdientijd

Zwang signaleert een toenemende uitval van omvormers door te hoge spanning op het stroomnet. Deze uitval kan de terugverdientijd beïnvloeden. Met 10 procent uitval wordt de terugverdientijd 1 jaar langer, en met 30 procent uitval wordt deze 2 jaar langer, waardoor de terugverdientijd in het laatste scenario nog steeds 5 jaar blijft.

Impact van stroomprijsdaling en energiebedrijfsheffingen

Een mogelijke daling van de stroomprijs heeft ook invloed op de terugverdientijd. Zwang illustreert dat bij een prijsdaling van 0,40 naar 0,30 euro per kilowattuur, de terugverdientijd respectievelijk 4 jaar wordt. Energiebedrijfsheffingen, zoals die van Vandebron, kunnen de terugverdientijd verdubbelen van 3 naar 6 jaar.

Afbouw van saldering en gecombineerde scenario’s

De afbouw van saldering door de overheid heeft momenteel beperkte invloed op de terugverdientijd. Zwang benadrukt echter dat gecombineerde factoren, zoals een dalende leverprijs, lagere terugleverprijs, omvormeruitval, energiebedrijfsheffingen en salderingsafbouw, het worstcasescenario creëren, waarbij de terugverdientijd kan oplopen tot 13 jaar.

Conclusie voor consumenten

Ondanks de complexiteit van deze factoren, verzekert Zwang huidige zonnepaneelhouders en nieuwe investeerders dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Zelfs in het slechtste scenario verdient men de investering nog steeds terug in 7 jaar. Voor toekomstige investeerders adviseert hij echter grondig offertes op te vragen, lokale en landelijke leveranciers te vergelijken, aandacht te besteden aan materiaalkeuze en omvormertypes, en contractvoorwaarden van energiebedrijven zorgvuldig te bekijken.

 

Bron: Solar Magazine